Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

About Theatre

“(...) the artistic activity of ROZBARK Theatre assumes big diversity and openness to new forms. What is interesting is that this place is not to serve only to present modern dance – already at this time a project is being developed which is connected with classical ballet, which will be realized together with the Ludomir Różycki Ballet School. Owing to that the admirers of different dance aesthetics will have a chance to find something for themselves in this place. As it turns out, this also concerns the youngest spectator. The Theatre plans to prepare at least one proposal for kids during the season. A really interesting idea – educate a conscious and appropriately sensitive spectator as of the earliest years. (...).”.

9th March, 2014, Miłosz Markiewicz, www.teatralny.pl
Link:  www.teatralny.pl/opinie/niczym-feniks-z-popiolow,337.html

“Successful Open days at Rozbark (...). The Rozbark Mine opened again the doors of its waiting room . During the weekend, instead of the noise of mining machines, one could hear music here. The Open Days of “Rozbark” Dance and Movement Theatre, the successor of the Silesian Dance Theatre, lasted from Friday until Sunday. Today, regular classes begin here. (…) There were workshops, shows, and spectacles for the adults and children. During free of charge classes in dance, both the young and the older ones had a chance to perform; experienced dancers and those who had only started their adventure with music and motion. (...).”.

11th March, 2014, MCH, Polska Dziennik Zachodni
Link:  www.dziennikteatralny.pl/artykuly/udane-dni-otwarte-na-rozbarku.html

“(...) One cannot say about Bytom that it is a city at odds with culture. The Silesian Opera, Kronika have here their own public (...), currently the newly established Rozbark Theatre, which filled the gap after the former Silesian Dance Theatre, prospers. (…).”.

11th June, 2014, Magdalena Figzała,
Link:  www.teatralny.pl/recenzje/teatromania-2014-mojzesz-futbol-i-kebab,554.html

”(…) The spectacle “Legends” is the first premiere of ROZBARK Dance and Movement Theatre in Bytom. With this spectacle the “Rozbark Theatre” started to create its own legend – the legend of a modern Theatre, which is to become the city’s signature. I think that this is a great beginning of the way. As a spectator I will walk this road together with the artists, because it is really worth it”.

17th June, 2014, Magdalena Janta, Okiem rodzica,
Link: www.czasdzieci.pl/okiem-rodzica/id,4569987.html

7th March, 2014, AKTUALNOŚCI

http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/aktualnosci/wideo/7-marca-2014-2200/14297775

8th March, 2014, Teleekspress
http://teleexpress.tvp.pl/14030830/08032014-1700

9th March, 2014, TVS

http://www.tvs.pl/48706,wystartowal_bytomski_teatr_tanca_i_ruchu_rozbark_zdjecia.html