Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Contact

ROZBARK Bytom Dance and Movement Theatre 
29 Kilara Street
41-902 Bytom
tel.: +48 32 428 13 00

e-mail: sekretariat@teatrrozbark.pl
www.teatrrozbark.pl
Tax Identification No. (NIP): 626-301-38-71
Statistic No. (REGON): 243439816

PROGRAMME CURATOR / THEATRE'S MANAGER
Anna Wróblowska
tel.:  +48 32 428 13 00
e-mail: a.wroblowska@teatrrozbark.pl

ACCOUNTING

Joanna Springwald
tel.: +48 32 428 13 04
e-mail: ksiegowosc@teatrrozbark.pl

OUTREACH PROJECTS
Beata Grzelak - Szweda
tel.: +48 32 428 13 05
e-mail: 
spolecznie@teatrrozbark.pl

PR & MARKETING
Karolina Staneczek-Pucher
tel.: +48  32 428 13 02
e-mail: pr@teatrrozbark.pl

RESERVATION
tel.: +48 32 428 13 11
e-mail: bow@teatrrozbark.pl

GRAPHIC DESIGNER
Aleksander Joachimiak
tel.: +48 32 428 13 00
e-mail: grafika@teatrrozbark.pl

TECHNICAL MANAGER
Paweł Murlik
tel.: +48 32 428 13 00
e-mail: p.murlik@teatrrozbark.pl