Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

democratic body

concept, direction, choreography:
Anna Piotrowska

premiere 29.06.2015


“democratic body” is a personal homage paid to democracy as the greatest good received by man – the possibility of choice. For the choreographer, dancer, director, a choice defines the creative horizon. It enables bringing out from the body everything that asks for expression. However, is  the body subject to the rules of free choice? What is democracy in the body and is it at all possible?

Voices of the press:
“ (…) The spectacle concerns the body as an independent and dependent, subordinated and independent being. It is almost stretched between these opposites. We feel how the body is formed, becomes a part of a whole, but at the same time is a separate creation.  Movement and dance take place negligently, of obligation, or for fun. They are not a result of a manner or style. In a large part they are physical, almost functional, requiring big dexterity and power. The following dancers did really great in this aspect (…): Kamil Bończyk, Wojciech Chowaniec, Szymon Dobosik, Jan Lorys, Tomasz Urbański, and Piotr Wach – who presented themselves marvellously on the stage.”
Rytmiczne Współ-Trwanie, Anna Raj, 24th July, 2015, www.rozswietlamykulture.pl, 

“(...) The spectacle invoked many lively reactions and a quite an applause of the audience. (…) ”democratic body” will be seen with pleasure by a clerk, artist, or hairdresser, because both the contents and the form assume a very diversified viewer. What may be interesting, for both men and women is the fact that we watch on the stage only (handsome) men.”
Rytmiczne Współ-Trwanie, Anna Raj, 24th July, 2015, www.rozswietlamykulture.pl,