Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Lost in the Skin

concept, direction, choreography:
Anna Piotrowska

premiere 7.11.2015


A physiological and philosophical story about deep experiencing and getting to know oneself. The artist dwells on the BODY, which becomes the main protagonist of the spectacle. The skin becomes a sort of convention, protection, umbrella, trampoline. The presence and broader getting to know oneself – one’s own body results in better functioning in a society of other, second, but the same bodies.

Piotrowska attempts to give an answer to questions, which bother her: what am I and what constitutes me and therefore – who am I?  We only know ourselves on the surface, we slide on top of our being. Lost, harried, alien to ourselves – we simply do not know ourselves well. We have no time for listening to the needs of our body, which has its own sensitivity, intelligence, and needs.

Voices of the press:
”(...) “Zagubieni w skórze” by Anna Piotrowska is a peculiar laboratory of the body in which on the one hand its capability of feeling and reactions to external stimuli are tested and on the other hand the corporal needs and desires are thoroughly examined. (…) The direct perception of Anna Piotrowska’s spectacle is a through and through sensual experience – very loud music penetrates our bodies, whereas the movements of the actors, coordinated with it, are expressive enough that somehow we feel them as our own or at least we are able to envision our own reaction to the physical experiences presented on the scene.”.
My body is my temple, Magdalena Figzał, 23rd November, 2015, www.teatralny.pl