Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Awards and merits

In 2014 the Theatre was nominated to the Golden Mask award (one of the most important theatre awards in the region) in the best choreography of the year category for the spectacle ”This Is Not a Love Song” choreographed by the Ivgi&Greben duo. In 2016 the Chapter of the Golden Mask Theatre Awards  honoured two artists who cooperate with ROZBARK Theatre. Anna Piotrowska (ROZBARK Theatre choreographer and artistic ensemble manager) was awarded the Golden Mask Theatre Award, in a special category, for her choreographies of a few great spectacles of ROZBARK Theatre. In turn, Elżbieta Okupska received an award for her vocal and actor role played in the spectacle “Byłam wróbelkiem – sekrety Edith Piaf” (“I Used To Be a Sparrow – secrets of Edith Piaf) directed by Waldemar Patlewicz. Moreover, in 2015 ROZBARK Theatre was awarded the GRAND PRIX at the 13th National Review of Contemporary Monodrama  and the main prize at the 3rd National Debut Monodrama Days in Koszalin for the spectacle “toniejestpostawartystyczna, czyli premiery nie będzie” (“this is not an artistic attitude! or there will be no premiere!”) directed by Anna Piotrowska.