Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Performances

PLATEAU

PLATEAU

PLATEAU Choreographer Maciej Kuzminski and Director Paul Bargetto have joined forces...
Rozkosz

Rozkosz

ROZKOSZ Eat, devour, live, buy a lot to get more and more out of the world. More...
Underground suns

Underground suns

concept, direction, choreography: Anna Piotrowska, Anna Piotrowska’s...
April 31

April 31

Direction, choreography, concept: Helena Ganjalyan „If only I were a...
Lost in the Skin

Lost in the Skin

concept, direction, choreography: Anna Piotrowska premiere 7.11.2015 A...
democratic body

democratic body

concept, direction, choreography: Anna Piotrowska premiere 29.06.2015...
THIS IS NOT A LOVE SONG

THIS IS NOT A LOVE SONG

THIS IS NOT A LOVE SONG | Choreography Ivgi & Greben | premiere 28th June 2014...
GATUNKI CHRONIONE /PROTECTED SPECIES/

GATUNKI CHRONIONE /PROTECTED SPECIES/

PREMIERA | 27 czerwca 2014 choreography Rafał Urbacki | premiere 27th June, ...
Serce Robotnika napędza praca/The Worker’s Heart is Powered by Work

Serce Robotnika napędza praca/The Worker’s Heart is Powered by Work

“Serce Robotnika napędza praca” (“The Worker’s Heart is Powered by...
Legendy

Legendy

”Legendy” (“The Legends”). ROZBARK Dance and Movement Theatre in Bytom...