Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

PLATEAU

PLATEAU

Choreographer Maciej Kuzminski and Director Paul Bargetto have joined forces with Teatr Rozbark and the designer Ilona Binarch to create a powerful and controversial portrait of contemporary Poland, a nation in the midst of a painful identity crisis, torn between the globalized present and an bloody past. Inspired by the prophetic text Plateau written by the French philosophers Gilles Deleuze and Félix Guattari and published in 1980 before the dawn of the digital age, Kuzminski and Bargetto have drawn on their own contrasting methodologies, styles, and backgrounds to create a hybrid work that pushes the boundaries of dance theatre.

“A very intense, interesting and dense spectacle that goes far beyond the dance theater. Full of words and captivating dance scenes, referring accurately to the present day, very journalistic. And in a multidimensional way telling about Poland. It perfectly accommodated Polish phobias, ills, myths, touched taboos, reaching for unobvious means of expression.”
Monika Żmijewska, Gazeta Wyborcza


“a cosmopolitan bigos, deconstructing national symbols, mocking lofty values and great ideals, and at the same time spiced with British humor. […] The performers have no easy task, but they cope well with the demanding scenario – both dance and acting wise.”
Magdalena Mirkut-Majeranek, Theatre Daily

“Comic scenes and monologues that bring to mind the humor of Monty Python’s movies, amuse and worry at the same time. […] The scene maintained in the convention of improvised theater, in which the actors portray Polish tragedies, is a masterpiece of the grotesque. […] The last stage of the performance, in which the actress with the Hussar wings – the personification of Poland – stands on the proscenium in the underwear alone and delivers a poor artist’s manifesto is a truly moving moment that touches something extremely real.".
Joanna Sarnecka, Taniec Polska