Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Rozkosz

ROZKOSZ

Eat, devour, live, buy a lot to get more and more out of the world. More power, more inches, more panels, more pixels, more gold, more grub, more, more, more…
False contradicts beauty, yet we are fooled. During the performance characters will reveal their nature more and more revealing their ugliness.
THEY – they will slowly drop their masks:
Speaking – without understanding
Eating – without reflection
Dancing – without rhythm
Thinking – about themselves
And Destroying – others.
How much of the Devil in the Angel, so much the Animal in the Man.
And if at some point a wild animal really appears on the stage – the question will come – what do we really see…?
The performance features nudity.

"(...) The performance "Rozkosz" is a dance impression in the dreamy climate about the pleasures that rule the minds of modern hedonistic society. It is a show of good acting and a show of dance art, and everything has been seasoned with interesting scenery ideas.".

Magdalena Mikrut-Majeranek, Dziennik Zachodni

„(...) "Rozkosz" in Rozbark is definitely a theater event of 2018, honest and formally perfect. You just have to see it.”.
Krzysztof Knurek


Jakub Lewandowski
The fellow of the Centre Choregraphique Mathilde Monnier National de Montpellier (France); graduated from the Artistic Education Department of the Adam Mickiewicz University in Poznań. Lewandowski’s creation entitled Melancholia was granted several prizes: the 1st prize at the Zawirowania Festival in Warsaw (2017), the 1st award for the best performance at the International Solo Duo Festival in Budapest (2018); Melancholia was also selected to the finals of the SOLO DANCE CONTEST 2018 in Gdańsk. Lewandowski created choreography for more than several dozen stage performances in operas and drama theatres in Poland and abroad.