Korzystając ze strony internetowej teatrrozbark.pl są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • 1) Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Kilara 29, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Adriana Lipińskiego - Dyrektora.
  • 2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@teatrrozbark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.
  • 4) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas trwania działalności statutowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK, w Bytomiu.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 7) Korzystanie ze strony internetowej jest czynnością dobrowolną.

Workshops

Educational activity
Equally to the artistic activity Bytom Dance and Movement Theater ROZBARK will conduct educational activity in the scope of dancing and also deal with disciplines which are indirectly connected with dancing. Dance education will take place at all age levels – from the youngest kids, through adults, to seniors. It will be conducted both in the form of regular classes, taking place continuously during the whole artistic season and in a condensed form during the International Contemporary Dance Conference and Performance Festival. We are planning to diversify the techniques conducted during the course of these classes in order not to limit ourselves only to contemporary dance, but also exploit other forms of movement. Apart from this, classes will be conducted for professional dancers and also there will be courses and training sessions such as therapy through movement or choreotherapy aimed at therapists, physiotherapists, and other professions that conduct classes with disabled people using different forms of art therapy. Bytom Dance and Movement Theater ROZBARK will also be focused on coming out to the citizens outside of its seat, therefore diversified classes will take place in kindergartens, schools, social assistance centers, community centers, and dance centers as well as universities or academies which educate future dancers and therapists.

Apart from the principal educational part, based on dance workshops, we are also planning workshops connected with dance history and theory, production of dance performances as well as those related to illumination of the dance theater’s performances, using of multimedia in this form of art, or e.g. management and marketing and promotion for institutions, which deal with dance professionally. Classes will handle both the theoretical and practical aspects, owing to which their participants will gain thorough knowledge, useful to be applied in their everyday work and artistic development.